• Psychosocial determinants of sickness absence. A longitudinal study of Finnish men and women 

   Väänänen, Ari
   People and Work, Research Reports : 67 (Finnish Institute of Occupational Health / Työterveyslaitos, 2005)
   Väitöskirja
   Työntekijöiden sairastumiset aiheuttavat merkittäviä kielteisiä seurauksia yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla. Työorganisaatioissa sairastelu näkyy mm. työryhmän toiminnassa ja työsuoritteiden viivästymisenä. ...