• Generalizing the Goldblatt-Thomason Theorem and Modal Definability 

   Lehtinen, Suvi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 786 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Määriteltävyysteoria tutkii erilaisia kieliä ja niiden ilmaisuvoimaa. Niinpä modaalilogiikan määriteltävyysteoria, johon tämä työ kuuluu, tutkii erilaisten modaalisten kielten ilmaisuvoimaa. Tarkasteltava kieli määrittelee ...