• Examining self-rated health in old age - methodological study of survey questions 

   Vuorisalmi, Merja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 667 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Koettu terveys on paljon käytetty yleisen terveydentilan mittari survey-tutkimuksissa. Sen on todettu ennustavan kuolleisuutta, toimintakykyä ja terveyspalvelujen käyttöä sekä väestössä yleisesti että erityisesti ikääntyneillä. ...