• Kulttuuriset ajan mallit yliopiston pedagogisessa projektitoiminnassa 

   Kallioniemi-Chambers, Virve
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 932 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksen kohteena on pedagoginen yhteistoiminta, jota yliopisto tekee lisääntyvässä määrin erilaisten organisaatioiden ja toimijaosapuolten kanssa. Pedagogisen yhteistoiminnan kulttuurista ulottuvuutta ...