• Johtotähdet. Lennonjohtajien ammatti-identiteetin rakentuminen ryhmähaastatteluissa 

   Palukka, Hannele
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 286 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen aihe, lennonjohtajien suhtautuminen asemaansa ja toimintaansa on ollut varsin pitkään vilkkaan julkisen keskustelun kohteena. Aivan erityistä julkista mielenkiintoa herätti kevättalvella 1999 Suomen Lennonjohtajien ...