• Työhön, työssä, työstä oppiminen. Toimijuus ja työn muutos 

   Pirkkalainen, Jaana
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 306 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tämän tutkimuksen tavoite on tarkastella toimijuutta ja työhön liittyvää oppimista historiallisesti kehittyvinä yleiseen työn muutoksen liittyvinä ilmiöinä. Tutkimuksen teoreettinen perusta on kulttuurihistoriallinen ...