• Väkivalta ja huoltoriidat 

   Hautanen, Teija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 989 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa kysytään, miten viranomaiset käsittelevät huoltoriitaprosessissa esiin tuotuja väitteitä perhesuhteissa tapahtuvasta väkivallasta. Miten mahdollista väkivaltaa suhteutetaan vanhemmuuteen ja lapsia koskeviin ...