• Face and Gaze Processing in Children with Autism 

   Kylliäinen, Anneli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 645 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Toisen henkilön kasvot, erityisesti silmät välittävät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa paljon merkittävää tietoa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin autistisesti käyttäytyvien lasten kasvojen ja katseen suunnan havaitsemista. ...