• Lyhytaikaisen laitoshoidon reaalimalli vanhuksen kotihoidon osana 

   Salin, Sirpa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 761 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Vanhusta kotona hoitavat omaishoitajat tarvitsevat lyhytaikaisen laitoshoidon hoitojaksoja, jotta he selviytyvät huolenpitosuhteessa. Omaishoitajien mukaan hoitojaksot auttavat heitä arkielämän sujumisessa ja vapauttavat ...
  • Parisuhdeväkivalta naisen ja miehen kokemana. Rikottu lemmenmarja 

   Flinck, Aune
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 548 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Parisuhdeväkivaltakeskustelu ja -tutkimus ovat viime vuosikymmeninä painottuneet naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Uhritutkimuksissa on tarkasteltu vain naisuhrien kokemuksia. Naisen ja miehen kokemusten samankaltaisuutta ...
  • Polven nivelrikon sairastaminen iäkkään potilaan ja läheisen kokemana 

   Nikkola, Riitta
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1288 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Polven nivelrikon sairastaminen koskettaa iäkkään potilaan lisäksi myös hänen läheistään Nivelrikko on maailman yleisin ja Suomessakin kansaterveydellisesti merkittävä nivelsairaus. Polven nivelrikosta kärsii 75 vuotta ...