• Expression profiling of novel iron-related genes in mouse models of iron overload 

   Rodríguez, Martínez Alejandra
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 894 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Lähes kaikki organismit tarvitsevat rautaa elintärkeisiin toimintoihin, kuten hapen kuljettamiseen, energian tuotantoon ja DNA-synteesiin. Jos taas rautaa on liikaa, syntyy vapaata rautaa, joka edistää vapaiden radikaalien ...