• Hereditary prostate cancer in Finland: from genetic linkage to susceptibility genes 

   Mattila, Henna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 910 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Eturauhassyöpä on miesten yleisimmin todettu syöpä monissa teollistuneissa maissa, myös Suomessa. Uusien tapausten määrä on kasvanut voimakkaasti 1990-luvulta alkaen. Osasyynä tähän on prostataspesifisen antigeenin (PSA) ...