• Targeting the Growth of Ovarian Cancer Cells 

   Miettinen, Susanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 895 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Gynekologisista syövistä suurin kuolleisuus on epiteliaalisella munasarjasyövällä. Vaikka hoidon tehokkuus on viime vuosina kasvanut, kuolleisuus on edelleen korkea; viiden vuoden elossaoloennuste on vain noin 50%. Siksi ...