• Amplification of EIF3S3 in breast and prostate cancer 

   Nupponen, Nina N.
   Acta Universitatis Tamperensis : 712 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Eturauhassyöpä on yleisin miehillä esiintyvä syöpä Suomessa. Eturauhassyövän hoitona käytetään hormonaalista hoitoa, joka vaikuttaa tehokkaasti hoidon alussa, mutta jonka hoitovaste yleensä lakkaa ajanmyötä. Tällä hetkellä ...
  • Gene Amplification at 17q23 in breast cancer: Molecular Cytogetic and Microarray studies 

   Bärlund, Maarit
   Acta Universitatis Tamperensis : 726 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Rintasyöpä on naisten ylivoimaisesti yleisin syöpä Suomessa. Vuosittain Suomessa diagnosoidaan yli 3300 uutta rintasyöpätapausta. Rintasyövän syntyyn johtavat muutokset geenien toiminnassa. Suurin osa geenivirheista on ...
  • MED29 Possesses a Complex Role in Pancreatic Cancer 

   Kuuselo, Riina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1027 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Haimasyöpä on yksi huonoennusteisimpia syöpiä, johon sairastuu ja kuolee Suomessa vuosittain lähes 900 ihmistä. Nykyiset syöpälääkkeet tehoavat haimasyöpään heikosti ja taudin ennuste on erittäin huono. Tässä tutkimuksessa ...
  • Novel Regulators of Pancreatic Cancer Cell Growth and Mobility 

   Laurila, Eeva
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1263 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Haimasyöpä on harvinainen mutta erittäin aggressiivinen syöpätyyppi, johon sairastuu Suomessa vuosittain noin tuhat henkilöä. Vaikka haimasyövän osuus uusista syöpätapauksista on vain muutama prosentti, se on kolmanneksi ...