• Oral rehydration therapy of childhood diarrhoea in Finland 

   Rautanen, Tarja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 43 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa selvitettiin neljässä kliinisessä tutkimuksessa Suomeen soveltuvan ripulijuoman optimaalista koostumusta, erityisesti sokeripitoisuutta ja osmolariteettia, sekä suun kautta annetun nesteytyksen ja ...