• Antihistamines in the treatment of mosquito-bite allergy 

   Karppinen, Ari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 136 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Hyttyset aiheuttavat kutiavia ihoreaktioita hyvin suurelle osalle niistä ihmisistä, jotka saavat toistuvasti pistoja. Nämä ilmenevät toisaalta nopeasti (5-15 minuutissa)piston jälkeen nokkospaukamina ja/tai usean tunnin ...