• Asumiskurjuus. Rakenneperäiset sisäilmahaitat terveydensuojelulain mukaisissa asunnontarkastuksissa 

   Niemenmaa, Marjo (2016)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimus käsittelee terveydensuojelulain mukaisia asunnontarkastuksia, joita tehdään epäiltäessä rakenne- tai materiaaliperäisiä sisäilmahaittoja. Siivottomuuden, tupakansavun, melun ynnä muiden vastaavien syiden vuoksi ...
  • Hyvän hallinnon lähteillä. Tapaustutkimus suurten kaupunkien valvontaympäristöistä 

   STENGÅRD, RIKU (2013)
   Pro gradu -tutkielma
   Hyvän hallinnon takeiden turvaamisesta säädetään Suomen perustuslaissa, mikä asettaa vaatimuksia myös kunnallishallinnolle. Viimeisimpien kuntalain muutosten myötä kuntien hyvän hallintotavan kehittämisen edellytyksiä on ...
  • Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto 

   Mäkinen, Eija (Finnpublishers Oy, 2000)
   Väitöskirja
   Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on tullut voimaan 1.1.2000. Uuden lain keskeinen tavoite on avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen. Osallisilla on lain mukaan oikeus osallistua kaavan valmisteluun ja kaavan ...
  • Perusoikeuksien toteutumisen haasteet maksuttomassa perusopetuksessa 

   Yli-Salomäki, Henri (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä oikeusdogmaattisessa tutkimuksessa käsitellään perusoikeuksien toteutumisen haasteita järjestettäessä perustuslain mukaista maksutonta perusopetusta. Tutkimuksessa systematisoidaan sekä perusoikeuksia että maksutonta ...
  • Sähköinen asiointi, hyvä hallinto ja perusoikeudet 

   Hautala, Antti (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee sähköistä asiointia hyvän hallinnon ja muiden perusoikeuksien näkökulmasta. Sähköinen asiointi on ollut jo melko pitkään keskeinen kehittämiskohde julkishallinnossa. Viranomaispalveluja ...