• Kotona asuvan ikäihmisen perheen hyvä vointi -Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus 

   Peltomäki, Pirjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1442 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Tämän fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää kotona asuvan ikäihmisen perheen kokemaa hyvää vointia ja tuottaa perheen hyvän voinnin ilmiötä kuvaava merkitysrakenne. Tutkimuksen ...
  • Vähävaraisten lapsiperheiden hyvä vointi ja sen tukeminen 

   Vuori, Anne
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1259 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   VÄHÄVARAISTEN LAPSIPERHEIDEN HYVÄ VOINTI JA SEN TUKEMINEN Aikaisemman tutkimustiedon perusteella vähävaraisuuteen liittyy usein syrjäytymisriski terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Terveydenhuollossa vähävaraisia perheitä ...