• Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö 

   Metteri, Anna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1252 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen hyvinvointivaltion sosiaaliturvalupausta ja sen pettämistä kohtuuttomiksi koettujen tilanteiden valossa sekä sosiaalityön ammatillista paikkaa hyvinvointivaltion murroksessa. Tutkimuksen ...