• Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä 

   Mustanoja, Liisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1065 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Tampereen murretta käsittelevässä tutkimuksessa tarkasteltiin 30 syntyperäisen tamperelaispuhujan idiolektin eli heidän yksilöllisen kielimuotonsa vaihtelua ja muuttumista ajan myötä. Puhujia haastateltiin tutkimusta varten ...