• Intuitio ylimmän johdon strategisessa päätöksenteossa 

   Koivumäki, Siiri (2016)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida intuitiota ylimmän johdon strategisessa päätöksenteossa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu intuition määritelmien erittelystä ja intuition käytön analysoinnista ...
  • Intuition merkitys rekrytointipäätöksissä 

   Nikkari, Krista (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Intuition on huomattu, niin kirjallisuudessa kuin osittain myös käytännön työelämässä, olevan osa rekrytointipäätöksien tekoa. Intuitiota ei kuitenkaan ole sen syvemmin pyritty ymmärtämään kyseisessä kontekstissa. Sen ...
  • Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa 

   Kolari, Pirjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 949 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksen kohteena on johtamisen yhteys henkilöstön emotionaalisiin rakenteisiin, motivaatioon, toimintastrategioihin ja osaamisen kehittymiseen jatkuvassa muutoksessa elävän teknologia-alan asiantuntijaorganisaatiossa. ...