• Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa 

   Kolari, Pirjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 949 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksen kohteena on johtamisen yhteys henkilöstön emotionaalisiin rakenteisiin, motivaatioon, toimintastrategioihin ja osaamisen kehittymiseen jatkuvassa muutoksessa elävän teknologia-alan asiantuntijaorganisaatiossa. ...