• Invariant Coordinate Selection and New Approaches for Independent Component Analysis 

   Ilmonen, Pauliina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1116 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli tarkastella invarianttien koordinaattien valintaa ja tuoda uusia näkökulmia riippumattomien komponenttien analyysiin. Moniulotteisten tilastollisten menetelmien yhteydessä kysymykset ...