• Toivo isien kuvaamana 

   NIEMINEN, SANNA (2013)
   Pro gradu -tutkielma
   Isien terveyden edistämisessä tarvitaan moniulotteisia näkökulmia, koska miehillä on toiminnallinen lähestymistapa terveyttä ylläpitäviin tekijöihin. Isien terveyden edistämisessä toivo on yksi merkittävä tekijä. Tämän ...
  • Turvallisuutta ja varmuutta lapsen odotukseen. Äitien ja isien kokemuksia raskaudesta ja äitiyshuollosta 

   Paavilainen, Riitta
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 225 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tulevat äidit ja isät odottavat äitiyshuollolta turvallisuuden lisäksi varmuutta vanhemmuuteen Laadullisessa, perhehoitotieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, millaisena äidit ja isät kokevat lapsensa odotuksen ...
  • Vanhempien imetystuen tarve sairaalassa synnytyksen jälkeen 

   JOKINEN, SANNA (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Pro gradu – tutkielma koostuu kahdesta osasta. Tutkielman ensimmäinen osa on julkaisuharkintaan lähetetty artikkeli ” Äitien kokema imetystuen lisätarve sairaalassa”. (Jokinen S, Aho AL, Hannula L, Kaunonen M.). Tutkimuksen ...