• Pharmacological Preconditioning in Coronary Artery Bypass Surgery 

   Wang, Xin
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 542 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Farmakologinen esialtistus (pharmacological preconditioning = PPC) on osoittautunut potentiaaliseksi mahdollisuudeksi parantaa sydämen suojausta sydänleikkauksen aikana. Tätä aihetta käsittelevät tutkimukset ovat kuitenkin ...