• Essays on taxation and regulation 

   Kotakorpi, Kaisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 663 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen ensimmäinen osa koostuu kolmesta esseestä, joissa käsitellään haitallisten hyödykkeiden verotusta. Haitallisilla hyödykkeillä tarkoitetaan tutkimuksessa hyödykkeitä, joiden kulutuksella on negatiivisia vaikutuksia ...