• Hiphop-artistien käsityksiä artistina kasvuun vaikuttavista tekijöistä 

   Myllylä, Angelika; Tolonen, Lauri (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hiphop-artistien käsityksiä hiphop-artistiudesta ja hiphop-artistina kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Ammatillisen kehityksen tutkiminen hiphop-kulttuurin yhteydessä nähdään aiheelliseksi ...
  • Itsensä johtaminen - esimerkkinä kilpaurheilijat ja korkeakoulutetut 

   Sandelin, Mia (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä tutkimus käsittelee itsensä johtamista ja sen merkitystä organisaatioissa. Itsensä johtaminen on ajankohtainen aihe johtajuutta käsittelevissä tutkimuksissa. Aiheen valintaan vaikuttivat myös omat henkilökohtaiset ...
  • Itseohjautuvuus liiketalouden ammattikorkeakoulun atk-opetuksessa - Transformatiivisen oppimisen näkökulma 

   Virtamo, Anneli
   Acta Universitatis Tamperensis : 789 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksessa selvitetään työelämässä tarvittavien ammatillisten kvalifikaatioiden ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ominaisuuksien vastaavuutta. Ammatillisista kvalifikaatioista huomio kohdistuu keskeisesti ...
  • Kadettien pedagoginen asiantuntijuus, Hermeneuttinen toimintatutkimus 

   Kallioinen, Outi
   Koulutustaidon laitoksen julkaisusarja 2 : 8 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2001)
   Väitöskirja
   Kadettien pedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen tähtäävä toimintatutkimus toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoululla elokuun 1997 ja tammikuun 2000 välisenä aikana. Tutkimus pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen sekä ...
  • USAR-toiminnan johtaminen Haitin katastrofin aikana 

   Väyrynen, Valtteri (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksessa tarkastellaan Haitilla 12.1.2010 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeisen pelastusoperaation USAR-joukkueiden johtamista. USAR = Urban Search And Rescue. USAR toiminnalla tarkoitetaan ihmisten paikallistamista ...