• Itsesäätelyvalmiudet musiikin opiskelussa 

   Kaartinen, Tapani
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 494 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Itsesäätelyvalmiudet ovat välttämättömiä yhtäältä ammatillisen kompetenssin hyödyntämisen ja toisaalta ammatillisen kompetenssin jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta. Ammatillista kasvua ja kehittymistä ohjaavia ...
  • Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen 

   Kyrönlahti, Eija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 479 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Haasteena työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Työelämän nopea muutos aiheuttaa työikäisille osaamispaineita, kiirettä, stressiä ja uupumusta. Samanaikaisesti työikäinen väestö ikääntyy, vähenee ja hakeutuu ...