• Kasvun pelivara: Innovatiivisuus, motivaatio ja jaksaminen markkinointiviestintäyrityksissä 

   Korpelainen, Kari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 451 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Innovaatiot ja korkea-asteinen osaaminen ovat lähes kaikkien viimeaikaisten selvitysten mukaan kansallisen kilpailukykymme avaintekijöitä. Innovaatioiden tuonti markkinoille on kallista ja riskialtista; siksi on syytä ...
  • Mikä tekee opettajasta selviytyjän? 

   Aho, Ismo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 905 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Työelämä vaatii työntekijältä sopeutumista alati muuttuviin olosuhteisiin. Työssä jaksamisesta on keskusteltu paljon julkisuudessa 1990-luvulta asti. Myös opettajien jaksaminen on noussut keskustelun valokeilaan. Tällä ...