• Family and Asceticism. Continuity Strategies in the Late Roman World 

      Vuolanto, Ville (2008)
      Väitöskirja
      Väitöskirjani käsittelee elämän mielekkyyttä myöhäisantiikissa. Työllä on kolme tavoitetta: tutkia asketismin suosiota ja sen syitä varhaiskristillisessä kulttuurissa, analysoida muutoksia myöhäisroomalaisessa perheideologiassa ...