• Modaalisen jazzin tulo Suomeen 

   Liukko, Vesa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1174 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Väitöskirjani Modaalisen jazzin tulo Suomeen jakautuu neljään osaan. I osa, teoreettinen osa, käsittelee amerikkalaista taustaa, joka pohjautuu pitkälle lisensiaattityöhöni Sointupohjaisesta skaalapohjaiseen: ajattelutavan ...