• Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana 

   Sutinen, Päivi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1173 (Tampere University PressSuomen Kuntaliitto, 2012)
   Väitöskirja
   Vaikeasti ennakoitavat muutokset haastavat organisaatioita kehittämään johtamistaan jatkuvasti. Tulevaisuus kuntajohtamisen kentässä näyttää erityisen haasteelliselta. Johtamista ja sen kehittymistä on perinteisesti tutkittu ...
  • Johtajuus ja johtajuuden jakautuminen peruskoulussa 

   Tolonen, Katriina (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Suomalainen koulutusjärjestelmä ja erityisesti peruskoulu ovat jo jonkin aikaa saaneet osakseen paljon positiivista huomiota kansainvälisestikin eritoten hyvien PISA-tulosten ansiosta. Suomessa puhutaan myös paljon ...
  • Tarkoitukseen perustuva johtaminen itsensä johtamisen näkökulmasta 

   Tarkkonen, Tuula (2016)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä tutkimus käsittelee tarkoitukseen perustuvaa johtamista itsensä johtamisen ja johtajien näkökulmasta. Tarkoitukseen perustuva johtaminen on ajankohtainen keskustelunaihe, sillä ihmiset etsivät tarkoitusta elämälleen ...
  • Uuden rehtorin perehdytys ja koulutus Pirkanmaan peruskouluissa 

   Pusa, Olli (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella pirkanmaalaisten peruskoulun rehtoreiden työn aloitusta. Erityisesti tässä työssä kiinnitettiin huomiota uusien rehtoreiden perehdyttämiseen ja kouluttautumiseen. Tämän tutkimuksen ...