• Miten strategia kiteytetään 90 minuuttiin? Tutkimus kehityskeskusteluista 

   Ruoranen, Raija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1043 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Tutkimuksella selvittiin, miten sairaanhoitopiirin strategian teemat välittyvät kehityskeskustelujen kautta työntekijöille ja onko kehityskeskustelujärjestelmä niin kehittynyt, että strategian välittäminen on mahdollista. ...