• Applying Machine Learning Methods to Aphasic Data 

   Järvelin, Antti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 738 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Afasia on aivoperäinen puheen tuottamis- ja ymmärtämishäiriö, jonka seurauksena potilas on menettänyt joko kokonaan tai osittain kykynsä lukea, kirjoittaa, puhua tai ymmärtää puhuttua kieltä. Afasiapotilaiden kiellellistä ...