• Makrostruktur und sprachliche Bildlichkeit in deutschen und finnischen Sportberichten 

   Sorvali, Tiina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 358 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Tutkimus on laadullinen hierarkkiseen malliin perustuva tekstilajianalyysi, jossa tarkastellaan saksalaisten ja suomalaisten urheilu-uutisten rakenteiden eroja ja yhtäläisyyksiä ja sitä, kuinka ja missä määrin kielellistä ...