• Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti 

   Hägg, Outi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1079 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Suomessa yrittäjiksi aikoville on tarjolla yrittäjyysvalmennusta runsaasti. Yrittäjyysvalmennuksissa on perinteisesti kehitetty liiketoimintaa, ei ihmisiä. Yrittäjyyttä on pidetty näihin päiviin saakka enemmänkin taloudellisena ...