• Hyvin toimeentulevat irralliset. Opettajan representaatioita suomalaisissa romaaneissa 

   Sahlberg, Jukka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 839 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Jukka Sahlbergin tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen on suomalaisten romaanien esittämä kuva opettajista, erityisesti se, millaisia ovat opettajakuvauksiin liittyvät ideologiset kytkökset. Tutkimuskohteena on ...