• Out-of-Hospital Cardiac Arrest ­ Studies on aetiology, treatment and outcome 

   Virkkunen, Ilkka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 732 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Väitöstyössä havaittiin maallikon suorittaman painelu-puhalluselvytyksen lisäävän merkittävästi potilaan oksentamista elvytyksen aikana verrattuna pelkkään painantaelvytykseen. Mahansisällön oksentaminen ja joutuminen ...