• Health and Social Service Use Among Older People. The last two years of life 

   Forma, Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1137 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin yli 70-vuotiaiden ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kahtena viimeisenä elinvuotena. Kiinnostuksen kohteena oli se, miten ikä, kuoleman läheisyys, kotikunta ja dementiadiagnoosi ...
  • Tavoitteena sujuva arki : kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä 

   Pitkänen, Pirkko; Keisala, Katja; Niiranen, Vuokko; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kulttuurisen monimuotoisuuden kasvu Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä haastaa kehittämään paitsi työskentely- ja vuorovaikutustapoja myös organisationaalisia rakenteita. Työyhteisöt kokonaisuudessaan ovat ...