• 'Ei minulle voi käydä näin!': tutkimus astmaatikkojen sairastamisesta 

   Siponen, Anne
   Acta Universitatis Tamperensis : 707 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Tutkin väitöskirjassani astmaatikkojen sairastamiskokemuksia heidän omaelämäkertojensa (yhteensä 118 kpl) kautta. Tutkimukseni on laadullinen: analysoin aineistoni juonirakenneanalyysin ja grounded teorian kaltaisen ...