• Bayesian Methods in Insurance Companies´ Risk Management 

   Puustelli, Anne
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1145 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa on kehitetty matemaattisia malleja vakuutusyhtiöiden riskienhallinnan tarpeisiin. Mallien kehityksessä on käytetty bayesiläistä tilastotiedettä, sillä se mahdollistaa monimutkaisten mallien systemaattisen ...