• Maahanmuuttajan muotokuva : etninen toiseus lehtikuvissa 

   WICKSTRÖM, JARKKO (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä pro gradututkielma tarkastelee maahanmuuttajien esittämistä lehtikuvissa. Tutkielma pyrkii selvittämään määrällisen sisällönanalyysin avulla, kuka edustaa maahanmuuttajia lehtikuvissa, kuka antaa heille kasvot ja ...
  • Otos iloa : valokuvaten kohti lapsille iloa tuottavaa oppimisympäristöä 

   Holma, Henna (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä asiat peruskoulun oppimisympäristöissä tuottavat iloa eri-ikäisille, eri sukupuolta oleville, opintomenestykseltään erilaisille, ja eri paikoissa sijaitsevissa ja erikokoisissa kouluissa ...
  • Valokuvaa ei ole 

   Seppänen, Janne (Musta Taide & Suomen valokuvataiteen museo, 2002)
   Väitöskirja
   Väitöskirja koostuu kuudesta aiemmin julkaistusta artikkelista ja johdantoluvusta. Artikkeleissa analysoidaan muun muassa valokuvan kerronnallisuutta, Esko Männikön valokuvien vastaanottoa, kriittisen maisemavalokuvauksen ...