• Oppiminen marginaalissa - pitkittäistutkimus tekstiilitehtaan työntekijöistä 

   Mäkinen, Sirpa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 486 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Oppiminen marginaalissa? Tekstiiliteollisuus on naisvaltainen, matalapalkkainen ja taantuva teollisuudenala Suomessa. Tekstiilitehtaan työntekijän työ nähdään vähän koulutusta vaativana, yksitoikkoisena urakkatyönä, jossa ...
  • Sairaanhoitajat työn ja perheen yhteensovittajina 

   Sohlman, Maria (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin vuorotyössä työskentelevien sairaanhoitajien tekemiä ratkaisuja työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, onko heidän työpaikallaan käytössä perheystävällisiä ...
  • Sotilaat, työ ja perhe 

   Otonkorpi-Lehtoranta, Katri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1795 (Tampere University Press, 2017)
   Monografiaväitöskirja
   Tässä tutkimuksessa tarkastelen sotilastyötä tekevien miesten palkkatyön ja perheen suhteita puolustusvoimien kahdessa yksikössä, Maavoimien esikunnassa ja Panssari-prikaatissa. Puolustusvoimat ja sotilastyö ovat työn ja ...
  • Vanhemmuus työpaikoilla 

   Kivimäki, Riikka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 907 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee vanhemmuuden tilaa suomalaisessa työelämässä. Tarkastelu perustuu eri aineistojen pohjalta kirjoitettuihin viiteen artikkeliin, joiden pohjalta tarkastelen kolmea teemaa: vanhemmuuden ja työn ...