Viitteet 1-18 / 18

   Oppiaine
   Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Administrative Studies [1]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Information Studies and Interactive Media [1]
   Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Journalism and Communication [1]
   Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Educational Studies [4]
   Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Business Studies [12]
   Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Literary Studies [1]
   Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma - Licentiate's Degree Programme in Medicine [15]
   Master's Degree Programme in Media Management [1]
   Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot - Master's Programme in Multilingual Communication and Translation Studies [2]
   Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma - DP in German Language, Culture and Translation [1]
   Sosiaalityön tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Social Work [6]
   Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori - Degree Programme in Social Work, Pori [1]
   Suomen kielen tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Finnish Language [1]
   Teatterityön tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Theatre Arts [1]
   Terveystieteiden tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Health Sciences [14]
   Turvallisuushallinnon maisteriohjelma - Master's Programme in Security Administration [1]
   Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma - Master's Programme in Work, Welfare and Wellbeing [1]
   Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Social Sciences [1]