• Itselle kuuluva kaupunki - kuulokkeiden käyttö kaupunkitilassa 

   Lammi, Tuomas (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä tutkimus käsittelee kuulokkeiden käytön merkityksiä ja roolia niiden käyttäjien arkipäivän kokemuksissa. Kuulokkeiden käyttäjät liikkuvat kuulokkeiden kanssa eri ympäristöissä ja kuulokkeiden käyttö vaikuttaa siihen ...
  • Mediakulttuurin äänimaisemat 

   TAIPALE, ERNO (2013)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimukseni tavoitteena oli saattaa onnistuneesti yhteen peruskoulun musiikkikasvatus ja mediakasvatus käytännössä. Aihealueet yhdistävänä viitekehyksenä toimi äänimaisematutkimus. Lisäksi halusin selvittää, minkälaisia ...
  • Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat 

   Uimonen, Heikki; Kytö, Meri; Ruohonen, Kaisa; Viestintätieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat (toim. Heikki Uimonen, Meri Kytö & Kaisa Ruohonen) kokoaa yhteen ympäristön ääniä ja äänimaisemia tarkastelevia tieteellisiä artikkeleita sekä äänen kokemisesta kertovia tekstejä. Aikaan, ...
  • Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja merkitys 

   Uimonen, Heikki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 477 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan ääniympäristöä akustisen kommunikaation, etnomusikologian ja viestinnän kulttuurisen tutkimuksen näkökulmasta. Monitieteistä lähestymistapaa sovelletaan kuulemisen/kuuntelun, ...