• From Pregnancy to Middle Childhood. What Predicts a Child's Socio-Emotional Well-Being? 

   Luoma, Ilona
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 335 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin kouluikäisten lasten sosiaalista toimintakykyä sekä käytöksen ja tunne-elämän oireita ennustavia tekijöitä. Erityisesti tutkittiin perheen rakenteen ja äidin eri ajankohtina esiintyneiden ...