• Children with functional motor limitations. A three-level approach 

   Pirilä, Silja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 501 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimukseni aiheena olivat liikuntavammaiset lapset. Tutkimuksen aihetta tarkasteltiin WHO:n vuonna 2001 julkaiseman Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (ICF) viitekehyksessä ...