• Structural and Functional Characterization of Engineered Avidin Proteins 

   Määttä, Juha
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 969 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Proteiinit ovat biologisia makromolekyylejä, jotka koostuvat peptidisidosten avulla toisiinsa kiinnitetyistä aminohappotähteistä. Niiden järjestys puolestaan määräytyy perintöaineksen DNA:n sisältämästä geneettisestä ...