• Suomalaisten tiede- ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ohjaajien silmin 

   Heinonen, Jarmo E.A.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 554 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Akateemisten perinteiden jäljittelyä kutsutaan akateemiseksi nosteeksi (academic drift). Usein käsitteille on vastinparinsa, eli jokin vastakohtainen merkitys tai luonne, joka täydentää sitä. Akateeminen vetovoima (tai ...