• Polyamines in Experimental Taurodeoxycholate-Induced and Clinical Acute Pancreatitis 

   Jin, Hai-Tao
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 874 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksen tarkoitus oli tarkastella polyamiinien aineenvaihduntaa äkillisessä taurodeoksikolaatin aiheuttamassa kokeellisessa haimatulehduksessa suhteessa haimatulehduksen kestoon ja vaikeuteen. Tutkimuksessa ...