• From Complex to Simple: Designing a Customer-Friendly Electronic Insurance Servicescape 

   Ahonen, Aki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 650 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Sähköiset palvelut ja internet ovat arkipäivää niin yrityksille kuin asiakkaillekin. Myös vakuutuspalveluja tarjotaan nykyään yhä enemmän sähköisessä ympäristössä. Kuluttajien kannalta sähköisten vakuutuspalveluiden ...